Jdi na obsah Jdi na menu

Shromáždění 13.3.2020

15. 3. 2020

Zápis ze shromáždění majitelů bytových jednotek

Žatecká 16/8 Praha1,

konané dne 13.3.2020 v Praze 1, Žatecká 16/8

 

  1) Po kontrole prezenční listiny příloha č.1. bylo konstatováno, že shromáždění je schopné usnášení. Na shromáždění se nedostavil zástupce MČ  pověřený zastupováním MČ Praha 

 2) Shromáždění bylo seznámeno s hospodařením SVJ a stavem FO.

 3) Shromáždění bylo seznámeno s pokračujícími opravami oken v jednotlivých bytových jednotkách a naplánováním pokračování v roce 2020 (přihlásit se o další pokračování u nejméně tří jednotek). Náklady na truhlářské a lakýrnické práce v poměru 2/3 hradí

SVJ a 1/3 hradí majitelé jednotek. Toto bylo odsouhlaseno.

 4) Shromáždění bylo seznámeno s plánovanou opravou fasády v termínu 1.4.-30.6.2020.

 Tato oprava byla odsouhlasena.

 5) Bylo odsouhlaseno řešení zimní zahrady majitele p.Pavlíka, stavba na společném pozemku SVJ (dvůr). Bude řešeno právní cestou.

 6) Shromáždění bylo seznámeno s nabídkou MČ na dotace  na  instalaci biometrických zámků a radiově odečítaných vodoměrů. Zatím nebudeme vodoměry ani zámky instalovat.

7) Byla provedena volba nového výboru SVJ a zvoleni František Bláha, Ing.Jan Jeřábek

a Brigita Peklová s platností od 1.6. 2020.. Odsouhlasena měsíční odměna 1000,- kč pro Ing.Jana Jeřábka a Brigitu Peklovou.

Výbor děkuje všem za účast. Prezenční listiny pro MČ přiloženy a pro ostatní k nahlédnutí u p.Bláhy.

Za výbor společenství            Jan Jeřábek  a  František Bláha